Naujienos

AB „Liteksas“ įgyvendino antrą projektą su ES parama, skirtą eksporto rinkų plėtrai

AB „Liteksas“ užbaigė įgyvendinti projektą „AB “Liteksas” eksporto rinkų plėtra ir pardavimų eksporto rinkose didinimas 2014-2015 m.“ (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-098).

Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos pagal 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ bendrovei suteikta iki 42 878,00 Lt (iki 60 proc.) parama.

AB „Liteksas“, veikianti rinkoje nuo 1993 m., gamina ir eksportuoja aukštos kokybės vilnonius pledus ir antklodes. 2014 m. bendrovė pardavė produkcijos už daugiau kaip 7,1 mln. Eur, eksportas sudarė apie 87,8% visų pardavimų. Bendrovė eksportavo produkciją į Italijos, Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Japonijos,  Dž. Britanijos, Rusijos rinkas.

Siekiant plėsti bendrovės pardavimus eksporto rinkose, projekto metu AB “Liteksas” gaminama produkcija buvo pristatyta 2 tarptautinėse parodose: Maison&Objet 2015 m. sausio mėn. Prancūzijoje ir Heimtextil 2015 m. sausio mėn. Vokietijoje.

Projekto įgyvendinimo metu buvo užmegzti bendradarbiavimo ryšiai bei pradėtos derybos su naujais potencialiais eksporto užsakovais tiek esamose, tiek ir naujose eksporto rinkose.

Daugiau informacijos:  www.esparama.lt